Trilla - Pinya

Ang mahibla na laman ng pinya ay dumadaloy din sa mga vaping na likido! Ang katas ng Pineas ng Trilla ay may isang masiglang tropikal na lasa na binabalanse ang lasa ng tamis at kaasiman.
-
+
$ 18.00

Luxe Vape Junction

Ang mahibla na laman ng pinya ay dumadaloy din sa mga vaping na likido! Ang katas ng Pineas ng Trilla ay may isang masiglang tropikal na lasa na binabalanse ang lasa ng tamis at kaasiman.