Trilla SALT - Pinya

Ang mahibla na laman ng pinya ay dumadaloy din sa mga vaping na likido! Ang juice ng Salt Pineapple ng Trilla ay may masiglang tropikal na lasa na binabalanse ang lasa ng tamis at kaasiman.
-
+
$ 18.00

Luxe Vape Junction

Ang mahibla na laman ng pinya ay dumadaloy din sa mga vaping na likido! Ang juice ng Salt Pineapple ng Trilla ay may masiglang tropikal na lasa na binabalanse ang lasa ng tamis at kaasiman.